Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pseudoefedrin

Klassificering: 3

Preparat: Disofrol, Disofrol®, Reactine duo, Sudafed Decongestant Tablets

ATC kod: R01BA02, R01BA52

Substanser: pseudoefedrin, pseudoefedrinhydroklorid, pseudoefedrinsulfat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara måttlig vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Den relativa barndosen kan vara upp mot 30% (1,2). Minskad mjölkproduktion med 24% har rapporterats hos åtta ammande kvinnor (2). Irritabilitet, ökad skrikighet och störd sömnrytm har rapporterats hos ett ammat barn vars mor behandlats med kombinationen dexbromfeniramin + pseudoefedrin (3), irritabilitet har rapporterats hos ytterligare två barn (4). Inga negativa effekter har rapporterats hos 17 ammade barn (2,4).

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Findlay JW, Butz RF, Sailstad JM, Warren JT, Welch RM. Pseudoephedrine and triprolidine in plasma and breast milk of nursing mothers. Br J Clin Pharmacol. 1984 Dec;18(6):901-6. PubMed
  2. Aljazaf K, Hale TW, Ilett KF, Hartmann PE, Mitoulas LR, Kristensen JH, Hackett LP. Pseudoephedrine: effects on milk production in women and estimation of infant exposure via breastmilk. Br J Clin Pharmacol. 2003 Jul;56(1):18-24. PubMed
  3. Mortimer EA, Jr. Drug toxicity from breast milk? Pediatrics 1977;60(5):780-1. PubMed
  4. Ito S, Blajchman A, Stephenson M, Eliopoulos C, Koren G. Prospective follow-up of adverse reactions in breast-fed infants exposed to maternal medication. Am J Obstet Gynecol 1993; (168): 1393-1399. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.