Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pyrazinamid

Klassificering: 2

Preparat: PIRALDINA, Pyrafat, Pyrazinamid "Medic", Pyrazinamid 500 mg JENAPHARM, Pyrazinamid KRKA, Rimcure®, Rimcure® Paed, Rimstar, Rimstar®, Tebrazid

ATC kod: J04AK01, J04AM05, J04AM06

Substanser: pyrazinamid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser. Om amning inleds bör barnet dock observeras med avseende på biverkningar såsom gulsot.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från en kvinna kan den relativa barndosen beräknas till 1,7 % (1). Inga negativa långtidseffekter har rapporterats hos två ammade barn (2).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Holdiness MR. Antituberculosis drugs and breast-feeding. Arch Intern Med 1984;144(9):1888. PubMed
  2. Drobac PC, del CH, Sweetland A, Anca G, Joseph JK, Furin J et al. Treatment of multidrug-resistant tuberculosis during pregnancy: long-term follow-up of 6 children with intrauterine exposure to second-line agents. Clin Infect Dis 2005;40(11):1689-1692. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.