Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pyridostigmin

Klassificering: 2

Preparat: Mestinon, Mestinon 5, Mestinon®

ATC kod: N07AA02

Substanser: pyridostigmin, pyridostigminbromid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för fullgånget friskt barn anses vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från tre kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 0,1% (1,2). Icke detekterbara koncentrationer har uppmätts hos ett barn (1). Inga negativa effekter har rapporterats hos tre ammade barn (1,2).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Hardell LI, Lindstrom B, Lonnerholm G, Olofosterman P. Pyridostigmine in human breast milk. Br J Clin Pharmacol. 1982;14:565-7 PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter