Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pyrvin

Klassificering: 1

Preparat: Vanquin

ATC kod: P02CX01

Substanser: pyrvinium, pyrviniumembonat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Pyrvin absorberas inte, vilket innebär att risken för barnet anses vara försumbar.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. Det sker ingen systemisk absorption av pyrvin efter oral administrering (1).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Produktresumé Pyrvin (Vanquin) (SPC). Recip

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter