Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rabeprazol

Klassificering: 1

Preparat: Pariet®

ATC kod: A02BC04

Substanser: rabeprazol, rabeprazolnatrium (vattenfri)

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. De data som finns för protonpumpshämmare tyder dock på låg övergång i bröstmjölk och rabeprazol har kort halveringstid och låg toxicitet.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter