Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ranitidin

Klassificering: 2

Preparat: Artonil®, Inside, Inside Brus, Ranilin, Rani-Q, Ranitidin Actavis, Ranitidin Apofri, Ranitidin Mylan, Ranitidin Sandoz, Ranitidine, Ranitidine Alliance, Ranitidin-ratiopharm, Stomacid, Zantac, Zantac Brus, Zantac®, Zantac® Brus

ATC kod: A02BA02

Substanser: ranitidin, ranitidinhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid enstaka doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från sju kvinnor kan den relativa barndosen beräknas upp till cirka 20 % (1,2). Barndosen beräknas till 3,52 mg/L (motsvarande terapeutisk dos för barn, 6,7 kg, är 40,2 mg). Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Riley A, Crowley P, Harrison C. Transfer of ranitidine to biological fluids: milk and semen. The clinical use of ranitidine Oxford: Medicine Publishing Foundation. 1982:78-81.
  2. Kearns GL, McConnell RF, Jr., Trang JM, Kluza RB. Appearance of ranitidine in breast milk following multiple dosing. Clin Pharm 1985;4(3):322-324. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.