Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Reboxetin

Klassificering: 2

Preparat: Davedax, Edronax, Edronax®

ATC kod: N06AX18

Substanser: reboxetin, reboxetinmesilat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser, men kliniska data är bristfälliga. Långtidsdata saknas.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på fyra kvinnor kan den relativa barndosen beräknas upp till 2,5% (1). Uppmätta plasmakoncentrationer av reboxetin hos tre barn var låga och hos ett barn inte detekterbar (1). Inga negativa effekter har rapporterats hos fyra ammade barn (1).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Hackett LP, Ilett KF, Rampono J et al. Transfer of reboxetine into breastmilk, its plasma concentrations and lack of adverse effects in the breastfed infant. Eur J Clin Pharmacol. 2006;62:633-8. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter