Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Remifentanil

Klassificering: 1

Preparat: Remifentanil, Remifentanil Actavis, Remifentanil B. Braun, Remifentanil Fresenius Kabi, Remifentanil Mylan Generics, Remifentanil Orion, Remifentanil Sandoz, Remifentanil Teva, Ultiva, Ultiva®

ATC kod: N01AH06

Substanser: remifentanil, remifentanilhydroklorid

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Remifentanils korta halveringstid innebär att risken för barnet bedöms vara låg .

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.