Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Retapamulin

Klassificering: 1

Preparat: Altargo®

ATC kod: D06AX13

Substanser: retapamulin

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning, se dock till att barnet inte kommer i kontakt med det behandlade området.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Retapamulins låga systemiska exponering innebär att risken för barnet anses vara försumbar vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. Preparatet bör inte smörjas på bröstvårtorna i samband med amning (1).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Drugline nr 24062 (år 2010) Drugline 24062 (år 2010)

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter