Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ribavirin

Klassificering: 3

Preparat: Copegus, Copegus®, Moderiba, Rebetol, Virazole., Virazole®

ATC kod: J05AB04, J05AP01

Substanser: ribavirin

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Då risken för biverkningar av ribavirin inte kan bedömas avrådes från amning under ribavirinbehandling.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.