Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rifabutin

Klassificering: 3

Preparat: Ansatipin®

ATC kod: J04AB04

Substanser: rifabutin

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Då kliniska data saknas kan risken för ammade barn inte bedömas. Bröstmjölk kan rödfärgas (1).

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk hos människa saknas. Rifabutin förväntas, på grund av dess långa halveringstid och dess molekylvikt passera över i bröstmjölk. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in Pregnancy and Lactation. 9th Ed. 2011

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter