Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rifampicin

Klassificering: 2

Preparat: Eremfat, Iso Eremfat, Rifadin, Rifadin Sanofi-Aventis Netherlands BV, Rifadin Sanofi-Aventis S.p.A, Rifadin®, Rifampicin Ebb, Rifampicin Orifarm, Rimactan, Rimactan®, Rimactazid, Rimactazid®, Rimactazid® Paed, Rimcure®, Rimcure® Paed, Rimstar, Rimstar®

ATC kod: J04AB02, J04AC51, J04AM02, J04AM05, J04AM06

Substanser: rifampicin

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser, men kliniska data bristfälliga.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från en kvinna har barndosen uppskattats till 2% av moderns viktjusterade singeldos (1).

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Lenzi E, Santauri S. [Preliminary observations on the use of a synthetic rifamycin derivative]. Atti Accad Lancisiana Roma. 1969;13 (Suppl 1):87-94.

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.