Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Risedronat

Klassificering: 3

Preparat: Optinate, Optinate Septimum, Optinate®, Optinate® Combi, Optinate® Septimum, Risedronat Actavis, Risedronat Aristo, Risedronat Jubilant, Risedronat Orifarm, Risedronat Sandoz, Risedronat Stada, Risedronat Teva, Risedronate Bluefish, Risedronate Ranbaxy

ATC kod: M05BA07, M05BB02

Substanser: risedronatnatrium, risedronatnatriumhemipentahydrat, risedronsyra

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Då kliniska data saknas och farmakokinetiken och farmakodynamiken är ofullständigt dokumenterade kan risken för ammade barn inte bedömas.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. Den orala absorptionen av eventuellt risedronat i bröstmjölk torde vara låg på grund av komplexbildning med kalcium.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.