Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Risperidon

Klassificering: 1

Preparat: Abriact, Medorisper, Rispemyl, Risperdal, Risperdal Consta, Risperdal®, Risperidon 2care4, Risperidon Abacus Medicine, Risperidon Actavis, Risperidon Arrow, Risperidon Bluefish, Risperidon BMM Pharma, Risperidon Ebb, Risperidon Krka, Risperidon Mylan, Risperidon Orifarm, Risperidon Orion, Risperidon ratiopharm, Risperidon Sandoz, Risperidon STADA, Risperidon TEVA, Rispolept Consta

ATC kod: N05AX08

Substanser: risperidon

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser. Eventuella långtidseffekter av antipsykotiska läkemedel på CNS-utvecklingen är dock okända.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från fem kvinnor beräknas den relativa barndosen (modersubstans+aktiv metabolit) till högst 4,7 % (1,2,5). Icke detekterbara nivåer av modersubstans och högst 0,24 nmol/L aktiv metabolit uppmättes i plasma från tre barn (2,3). Inga negativa effekter rapporterades hos sex barn (2,3,4,5). Sedering har rapporterats hos ett ammat barn men modern behandlades även med flurazepam och klonazepam (6).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Hill RC, McIvor RJ, Wojnar-Horton RE, Hackett LP, Ilett KF. Risperidone distribution and excretion into human milk: case report and estimated infant exposure during breast-feeding. J Clin Psychopharmacol 2000;20:285-6 PubMed
  2. Ilett KF, Hackett LP, Kristensen JH, Vaddadi KS, Gardiner SJ, Begg EJ. Transfer of risperidone and 9-hydroxyrisperidone into human milk. Ann Pharmacother 2004;38(2):273-276. PubMed
  3. Aichhorn W, Stuppaeck C, Whitworth AB. Risperidone and breast-feeding. J Psychopharmacol 2005;19(2):211-213. PubMed
  4. Ratnayake T, Libretto SE. No complications with risperidone treatment before and throughout pregnancy and during the nursing period. J Clin Psychiatry 2002;63(1):76-77. PubMed
  5. Weggelaar NM, Keijer WJ, Janssen PK. A case report of risperidone distribution and excretion into human milk: how to give good advice if you have not enough data available. J Clin Psychopharmacol. 2011;31:129-31. PubMed
  6. Kelly LE, Poon S, Madadi P, Koren G. Neonatal benzodiazepines exposure during breastfeeding. J Pediatr. 2012;161:448-51. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.