Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ritonavir

Klassificering: 3

Preparat: Norvir, Ritonavir Mylan, Viekirax

ATC kod: J05AE03, J05AP53

Substanser: ritonavir

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Då risken för blodbildspåverkan inte kan uteslutas avråds från amning.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från ca 100 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <1% (1-4). Koncentrationer från icke detekterbara och upp till 138 ng/mL har uppmätts hos 90 barn (2-4). Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Ramírez-Ramírez A, Sánchez-Serrano E, Loaiza-Flores G, Plazola-Camacho N, Rodríguez-Delgado RG, Figueroa-Damián R et al. Simultaneous quantification of four antiretroviral drugs in breast milk samples from HIV-positive women by an ultra-high performance liquid chromatography tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS) method. PLoS One. 2018;13:e0191236. PubMed
  2. Gandhi M, Mwesigwa J, Aweeka F, Plenty A, Charlebois E, Ruel TD et al. Hair and plasma data show that lopinavir, ritonavir, and efavirenz all transfer from mother to infant in utero, but only efavirenz transfers via breastfeeding. J Acquir Immune Defic Syndr. 2013;63:578-84. PubMed
  3. Corbett AH, Kayira D, White NR, Davis NL, Kourtis AP, Chasela C et al. Antiretroviral pharmacokinetics in mothers and breastfeeding infants from 6 to 24 weeks post-partum: results of the BAN Study. Antivir Ther. 2014;19:587-95. PubMed
  4. Palombi L, Pirillo MF, Andreotti M, Liotta G, Erba F, Sagno JB et al. Antiretroviral prophylaxis for breastfeeding transmission in Malawi: drug concentrations, virological efficacy and safety. Antivir Ther. 2012;17:1511-9. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter