Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rituximab

Klassificering: 3

Preparat: MabThera, Mabthera®, Ritemvia, Rixathon

ATC kod: L01XC02

Substanser: rituximab

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Substansens farmakodynamik (t ex påverkan på immunsystemet och blodbilden) och farmakokinetik ( t ex dess långa halveringstid) gör att  en risk för ammade barn inte kan uteslutas. Den eventuella lokaleffekten på immunsystemet i barnets tarm är okänd.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Inga negativa effekter har rapporterats hos ett ammat barn (1).

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Bragnes Y, Boshuizen R, de Vries A, Lexberg Å, Østensen M. Low level of Rituximab in human breast milk in a patient treated during lactation. Rheumatology (Oxford). 2017;56:1047-1048. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter