Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rivaroxaban

Klassificering: 3

Preparat: Xarelto, Xarelto®

ATC kod: B01AF01

Substanser: rivaroxaban

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Då kliniska data saknas kan risken för ammade barn inte bedömas.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad (viktjusterad barndos <3 %). Baserat på data från en kvinna, som hade amningsuppehåll under behandling med rivaroxaban, kan den relativa barndosen beräknas till 2,6 %. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Wiesen MH, Blaich C, Müller C, Streichert T, Pfister R, Michels G. The Direct Factor Xa Inhibitor Rivaroxaban Passes Into Human Breast Milk. Chest. 2016;150:e1-4. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter