Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rizatriptan

Klassificering: 2

Preparat: Maxalt, Maxalt Rapitab, Maxalt®, Maxalt® Rapitab®, Rizasmelt, Rizatriptan 2care4, Rizatriptan Actavis, Rizatriptan Aurobindo, Rizatriptan Glenmark, Rizatriptan Mylan, Rizatriptan Orifarm, Rizatriptan Sandoz, Rizatriptan STADA, Rizatriptan Teva

ATC kod: N02CC04

Substanser: rizatriptan, rizatriptanbensoat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara måttlig vid en enstaka dos. Om man vill minimera risken för att barnet exponeras kan amningsuppehåll göras i 6 h efter intagen dos.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.