Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rokuronium

Klassificering: 1

Preparat: Esmeron, Esmeron®, Rocuronium B. Braun, Rocuronium Fresenius Kabi, Rocuronium Hameln, Rocuronium Hospira

ATC kod: M03AC09

Substanser: rokuronium, rokuroniumbromid

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Rokuronium har en kort klinisk duration och låg fettlöslighet varför övergången i bröstmjölk torde vara låg (1,2). Rokuroniums låga absorption från magtarmkanalen gör att den orala absorptionen av eventuellt rokuronium i bröstmjölk hos det ammade barnet kommer att vara låg. Inga negativa effekter har rapporterats hos fyra ammade barn (3).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Dalal PG, Bosak J, Berlin C. Safety of the breast-feeding infant after maternal anesthesia. Paediatr Anaesth. 2014;24:359-71. PubMed
  2. Spigset O. Anaesthetic agents and excretion in breast milk. Acta Anaesthesiol Scand. 1994;38:94-103. PubMed
  3. Stuttmann R, Schäfer C, Hilbert P, Meyer MR, Maurer HH. The breast feeding mother and xenon anaesthesia: four case reports Breast feeding and xenon anaesthesia. BMC Anesthesiol. 2010;10:1. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.