Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ropinirol

Klassificering: 3

Preparat: ADARTREL, Requip, Requip Depot, Requip®, Ropinirol 2care4, Ropinirol Ebb, Ropinirol Krka, Ropinirol Mylan, Ropinirol Sandoz, Ropinirol Stada, Ropinirole Orifarm, Ropinirole Teva

ATC kod: N04BC04

Substanser: ropinirol, ropinirolhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amning avrådes eftersom kliniska data saknas och risken för ammade barn därmed inte kan bedömas. Ropinirol sänker prolaktinnivåerna, vilket kan hämma mjölkproduktionen.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.