Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ropivakain

Klassificering: 1

Preparat: Narop®, Ropivacain Fresenius Kabi, Ropivacaine BioQ, Ropivakain Actavis, Ropivakain Sintetica, Ropivakain-sufentanil APL

ATC kod: N01AH, N01BB09

Substanser: ropivakain, ropivakainhydroklorid, vattenfri, ropivakainhydrokloridmonohydrat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från 25 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 1 % vid epidural administrering till modern. Inga negativa effekter har rapporterats hos 25 ammade barn (1).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Matsota PK, Markantonis SL, Fousteri MZ, Pandazi AK, Manikis DE, Christodoulopoulou TC et al. Excretion of ropivacaine in breast milk during patient-controlled epidural analgesia after cesarean delivery. Reg Anesth Pain Med 2009;34(2):126-9. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.