Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rosiglitazon

Klassificering: 3

Preparat: Avaglim®, Avandamet®, Avandia®

ATC kod: A10BD03, A10BD04, A10BG02

Substanser: rosiglitazon, rosiglitazonmaleat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet är svårbedömd.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter