Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rosuvastatin

Klassificering: 2

Preparat: Crestor, Crestor®, Rosuvastatin Accord, Rosuvastatin Glenmark, Rosuvastatin Krka d.d., Rosuvastatin Medical Valley, Rosuvastatin Mylan, Rosuvastatin Orion, Rosuvastatin Sandoz, Rosuvastatin STADA, Rosuvastatin Teva, Visacor

ATC kod: C10AA07

Substanser: rosuvastatin, rosuvastatinkalcium

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Rosuvastatins vattenlöslighet innebär att risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara lägre än för övriga statiner. Risk för påverkan på barnets lipidmetabolism inte kan uteslutas.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från två kvinnor kan den relativa barndosen beräknas upp till 1,4 % (1, 2). Kliniska data på barn saknas men rosuvastatins vattenlöslighet innebär att risken bedöms vara lägre än för övriga statiner (3).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Schutte AE, Symington EA, du Preez JL. Rosuvastatin is transferred into human breast milk: a case report. Am J Med. 2013;126(9):e7-8. PubMed
  2. Lwin EMP, Leggett C, Ritchie U, Gerber C, Song Y, Hague W et al. Transfer of rosuvastatin into breast milk: liquid chromatography-mass spectrometry methodology and clinical recommendations. Drug Des Devel Ther. 2018;12(1):3645-3651. PubMed
  3. Holmsen ST, Bakkebø T, Seferowicz M, Retterstøl K. Statins and breastfeeding in familial hypercholesterolaemia. Tidsskr Nor Laegeforen. 2017;137(10):686-687. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.