Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rosuvastatin

Klassificering: 3

Preparat: Crestor, Crestor®, Rosuvastatin Accord, Rosuvastatin Glenmark, Rosuvastatin Krka d.d., Rosuvastatin Medical Valley, Rosuvastatin Mylan, Rosuvastatin Orion, Rosuvastatin Sandoz, Rosuvastatin STADA, Rosuvastatin Teva, Visacor

ATC kod: C10AA07

Substanser: rosuvastatin, rosuvastatinkalcium

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amning avrådes då kliniska data saknas och risken för påverkan på barnets lipidmetabolism inte kan uteslutas.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från två kvinnor kan den relativa barndosen beräknas upp till 1,4 % (1, 2). Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Schutte AE, Symington EA, du Preez JL. Rosuvastatin is transferred into human breast milk: a case report. Am J Med. 2013;126:e7-8. PubMed
  2. Lwin EMP, Leggett C, Ritchie U, Gerber C, Song Y, Hague W et al. Transfer of rosuvastatin into breast milk: liquid chromatography-mass spectrometry methodology and clinical recommendations. Drug Des Devel Ther. 2018;12(1):3645-3651. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.