Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Roxitromycin

Klassificering: 2

Preparat: Roximstad, Surlid®

ATC kod: J01FA06

Substanser: roxitromycin

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara måttlig. Antibiotikabehandling av modern förefaller generellt ge en något ökad risk för diarré hos ammade barn (1).

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från 10 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 1% (2). I en studie exponerades 37 av 55 barn för roxitromycin via bröstmjölk. Sju av de 55 barnen hade hudutslag, diarré, minskad aptit eller somnolens. Övriga hade inga biverkningar. Tyvärr framgår det inte vilka av barnen som ammades av mödrar som behandlades med roxitromycin (3). En viss ökad risk för pylorusstenos hos spädbarn till ammande mödrar efter förskrivning av makrolider har diskuterats i en obekräftad receptförskrivningssudie (4) och i en fallrapport (5), men kunde inte visas i en annan studie (3).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Mathew JL. Effect of maternal antibiotics on breast feeding infants. Postgrad Med J. 2004; 80(942):196-200. PubMed
  2. Lassman HB, Puri SK, Ho I, Sabo R, Mezzino MJ. Pharmacokinetics of roxithromycin (RU 965). J Clin Pharmacol. 1988; 28(2):141-52. PubMed
  3. Goldstein LH, Berlin M, Tsur L, Bortnik O, Binyamini L, Berkovitch M. The safety of macrolides during lactation. Breastfeed Med. 2009;4:197-200. PubMed
  4. Sorensen HT, Skriver MV, Pedersen L et al. Risk of infantile hypertrophic pyloric stenosis after maternal postnatal use of macrolides. Scand J Infect Dis. 2003;35:104-6. PubMed
  5. Stang H. Pyloric stenosis associated with erythromycin ingested through breastmilk. Minn Med. 1986;69:669-70, 682. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter