Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rupatadin

Klassificering: 2

Preparat: Pafinur, Rupafin, Rupatadin AL, Urtimed

ATC kod: R06AX28

Substanser: rupatadin, rupatadinfumarat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid enstaka doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas. Rupatadin metaboliseras delvis till desloratadin som passerar över till bröstmjölk i låg grad (1).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Produktresumé Pafinur (rupatadin). 2015-04-27 (Nigaard Pharma)

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter