Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Salicylsyra

Klassificering: 1

Preparat: Algesal®, Diprosalic, Diprosalic®, Elosalic®, Locasalen Salbe, Salicylsyra i Decubal® kräm APL, Salicylsyra i Essex kräm APL, Salicylsyra i Locobase® kräm APL, Salicylsyra i Mastixsalva APL, Salicylsyreolja APL, Salicylsyrevaselin APL, Salonpas Comp, Salsyvase, Volon A Tinktur N

ATC kod: D02AF, D07XB01, D07XB02, D07XC01, D07XC03, M02AC

Substanser: dietylaminsalicylat, metylsalicylat, salicylsyra

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Dosen till mamman är i samma storleksordning som den barnet skulle behandlas med vid mjölkskorv varför risken för det ammade barnet anses vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.