Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Salmeterol

Klassificering: 1

Preparat: Aerivio Spiromax, Airflusal Forspiro, Brisomax Diskus, Brisomax Diskus forte, Relanio, Salflumix Easyhaler, Salmeterol/Fluticasone Cipla, Salmeterol/Flutikason Ebb, Salmex, Seretaide Diskus, Seretide Diskus, Seretide Diskus forte, Seretide Diskus mite, Seretide Diskus Mite, Seretide Evohaler, Seretide Evohaler forte, Seretide® Diskus®, Seretide® Diskus® forte, Seretide® Diskus® mite, Seretide® Evohaler®, Seretide® Evohaler® forte, Seretide® Evohaler® mite, Serevent Diskus, Serevent® Diskus®, Serevent® Evohaler®, Veraspir Diskus

ATC kod: R03AC12, R03AK06

Substanser: salmeterol, salmeterolxinafoat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

De låga plasmakoncentrationerna hos modern innebär att risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. Önskas bronkdilaterare med bättre amningsdokumentation överväg behandling med terbutalin.

Uppdaterat: 2019-08-22

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.