Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sekukinumab

Klassificering: 3

Preparat: Cosentyx®

ATC kod: L04AC10

Substanser: sekukinumab

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Substansens påverkan på immunsystemet och dess långa halveringstid gör att risk för ammade barn inte kan uteslutas. Den eventuella lokaleffekten på immunsystemet i barnets tarm är okänd.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter