Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Selensulfid

Klassificering: 1

Preparat: Selsun®, Selukos®

ATC kod: D11AC03

Substanser: selendisulfid

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara försumbar vid lokalbehandling, då systemisk absorption ej är sannolik.

Bakgrund

Selensulfid absorberas ej genom intakt hud vid lokal applikation. Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter