Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sevelamer

Klassificering: 1

Preparat: Renagel, Renagel®, Renvela, Sevelamer 2care4, Sevelamer carbonate Winthrop, Sevelamer Mylan, Sevelamer Sandoz, Sevelamer Teva

ATC kod: V03AE02

Substanser: sevelamer, sevelamerhydroklorid, sevelamerkarbonat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Då sevelamer inte absorberas anses risken för barnet vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.