Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sevofluran

Klassificering: 1

Preparat: Sevofluran Baxter, Sevorane, Sevorane®

ATC kod: N01AB08

Substanser: sevofluran

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Sevoflurans korta halveringstid innebär att risken för barnet bedöms vara låg.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter