Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Silybum marianum (mariatistel)

Klassificering: 1

Preparat: Legalon SIL

ATC kod: A05BA03

Substanser: silibinin, Silybum marianum (mariatistel), Silybum marianum (mariatistel) frukt; flytande extrakt (1:2,5-3,5); etanol 30 %, Silybum marianum (mariatistel) torkad frukt

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Hos 30 kvinnor var flavolignaner från silybum marinarum inte detekterbart i bröstmjölk (1,2), det är dock inte känt vilka molekyler som kan ha farmakologisk effekt och om alla dessa mättes. Inga negativa effekter har rapporterats hos 106 ammade barn (1-3).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Di Pierro F, Callegari A, Carotenuto D, Tapia MM. Clinical efficacy, safety and tolerability of BIO-C (micronized Silymarin) as a galactagogue. Acta Biomed. 2008;79:205-10. PubMed
  2. Peila C, Coscia A, Tonetto P, Spada E, Milani S, Moro G et al. Evaluation of the galactogogue effect of silymarin on mothers of preterm newborns (<32 weeks). Pediatr Med Chir. 2015;37:pmc2015105. PubMed
  3. Zecca E, Zuppa AA, D'Antuono A, Tiberi E, Giordano L, Pianini T et al. Efficacy of a galactogogue containing silymarin-phosphatidylserine and galega in mothers of preterm infants: a randomized controlled trial. Eur J Clin Nutr. 2016;70:1151-1154. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter