Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Simvastatin

Klassificering: 3

Preparat: Ezetimib/Simvastatin Glenmark, Ezetimib/Simvastatin Krka, Inegy®, Simidon, Simvastatin Actavis, Simvastatin Arrow, Simvastatin Bluefish, Simvastatin Brown, Simvastatin Ebb, Simvastatin Krka, Simvastatin Mylan, Simvastatin Nycomed, Simvastatin Orifarm, Simvastatin Orion, Simvastatin Pensa, Simvastatin ratiopharm, Simvastatin Sandoz, Simvastatin STADA®, Simvastatin SUN, Simvastatin Teva, Vabadin, Zocord®

ATC kod: C10AA01, C10BA02

Substanser: simvastatin

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amning avrådes då kliniska data saknas och risken för påverkan på barnets lipidmetabolism inte kan uteslutas.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.