Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sirolimus

Klassificering: 3

Preparat: Rapamune, Rapamune®

ATC kod: L04AA10

Substanser: sirolimus

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Sirolimus relativt långa halveringstid och risken för påverkan på immunsystemet innebär att risk för ett friskt fullgånget barn bedöms föreligga.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter