Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Skopolamin - lokalt

Klassificering: 2

Preparat: Scopoderm®

ATC kod: A04AD01

Substanser: skopolamin, skopolaminhydrobromid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara måttlig vid enstaka doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång i bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas. Exponeringen för ett ammat barn kommer dock att bli förhållandevis lång eftersom plåstret ska appliceras senast 5-6 h innan resans början och skopolamin fortsätter att tas upp från de mättade hudlagren där plåstret suttit efter det att plåstret avlägsnats (1).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Drugline nr 23383, 2006-10-25 PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter