Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Skopolamin - systemiskt

Klassificering: 2

Preparat: Hyoscin AB Unimedic, Hyoscin APL, Morfin-Skopolamin Meda, Oxikodon-hyoscin APL

ATC kod: N02AG, N02AG01, N05CM05

Substanser: skopolamin, skopolaminhydrobromid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara måttlig vid enstaka doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång i bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.