Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Solifenacin

Klassificering: 3

Preparat: Solifenacin Accord, Solifenacin Glenmark, Solifenacin Krka, Solifenacin Medical Valley, Solifenacin Orion, Solifenacin Sandoz, Solifenacin STADA, Solifenacin Teva, Vesicare, Vesikur

ATC kod: G04BD08

Substanser: solifenacin, solifenacinsuccinat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amning avrådes eftersom kliniska data saknas och risken för ammade barn därmed inte kan bedömas.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.