Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Somatropin

Klassificering: 2

Preparat: Genotropin, Genotropin®, Genotropin® MiniQuick®, Humatrope, Humatrope®, Norditropin NordiFlex®, Norditropin Simplexx, Norditropin SimpleXx, Norditropin® SimpleXx®, NutropinAq®, Omnitrope (SurePal), Omnitrope®, Omnitrope® (Omnitrope Pen), Saizen, Saizen® click.easy®, Zomacton

ATC kod: H01AC01

Substanser: somatropin

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid substitutionsbehandling av vuxna.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Inga negativa effekter har rapporterats hos 33 ammade barn (1-3).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Gunn AJ, Gunn TR, Rabone DL, Breier BH, Blum WF, Gluckman PD. Growth hormone increases breast milk volumes in mothers of preterm infants. Pediatrics. 1996;98(2):279-82. PubMed
  2. Milsom SR, Breier BH, Gallaher BW, Cox VA, Gunn AJ, Gluckman PD. Growth hormone stimulates galactopoiesis in healthy lactating women. Acta Endocrinol (Copenh). 1992;127(4):337-43. PubMed
  3. Milsom SR, Rabone DL, Gunn AJ, Gluckman PD. Potential role for growth hormone in human lactation insufficiency. Horm Res. 1998;50(3):147-50. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.