Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sorbitol

Klassificering: 1

Preparat: Klyx®, Resulax®

ATC kod: A06AG07, A06AG10

Substanser: sorbitol, sorbitol, flytande (icke-kristalliserande)

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter