Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sotalol

Klassificering: 2

Preparat: Sotacor®, Sotalol 2care4, Sotalol 40 mg I.V. Carino, Sotalol Mylan, Sotalol Orifarm, Sotalol ratiopharm

ATC kod: C07AA07

Substanser: sotalol, sotalolhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara måttlig och vid amning bör barnet observeras med avseende på biverkningar (såsom t.ex. bradykardi och hypoglykemi).

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från sju kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till upp till 30 % (1-3). Inga negativa effekter har rapporterats hos sex ammade barn (2,3).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Wagner X, Jouglard J, Moulin M, Miller AM, Petitjean J, Pisapia A. Coadministration of flecainide acetate and sotalol during pregnancy: lack of teratogenic effects, passage across the placenta, and excretion in human breast milk. Am Heart J. 1990;119:700-2. PubMed
  2. O'Hare MF, Murnaghan GA, Russell CJ et al. Sotalol as a hypotensive agent in pregnancy. Br J Obstet Gynaecol. 1980;87:814-20. PubMed
  3. Hackett LP, Wojnar-Horton RE, Dusci LJ et al. Excretion of sotalol in breast milk. Br J Clin Pharmacol. 1990;29(2):277-8. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.