Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Spironolakton

Klassificering: 2

Preparat: Aldactone®, Spironolacton AL, Spironolactone Accord, Spironolactone Orion, Spironolakton Pfizer, Spironolakton Takeda

ATC kod: C03DA01

Substanser: spironolakton

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara måttlig vid terapeutiska doser men data om övergång i bröstmjölk är ofullständig.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från en kvinna kan den relativa barndosen av en aktiv metabolit (kanrenon) beräknas till högst 3,74% av den viktjusterade maternella dosen, övriga metaboliter har inte studerats (1). Inga negativa effekter har rapporterats hos två ammade barn (1-2).

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Phelps DL, Karim Z. Spironolactone: relationship between concentrations of dethioacetylated metabolite in human serum and milk. J Pharm Sci 1977;(66):1203. PubMed
  2. Gutgesell M, Overholt E, Boyle R. Oral bretylium tosylate use during pregnancy and subsequent breastfeeding: a case report. Am J Perinatol. 1990;7:144-5. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.