Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sterkuliagummi

Klassificering: 1

Preparat: Inolaxol®

ATC kod: A06AC03

Substanser: sterkuliagummi

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara försumbar då läkemedlet ej absorberas.

Bakgrund

Läkemedlet passerar ej över i bröstmjölk (1).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. SPC Inolaxol (sterikuliagummi). Solvay Pharma 2008

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter