Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sufentanil

Klassificering: 2

Preparat: Bupivakain-Sufentanil AB Unimedic, Bupivakain-sufentanil APL, Ropivakain-sufentanil APL, Sufenta, Sufenta forte, Sufenta Forte, Sufenta®, Sufentanil Hameln, Sufentanil-hameln

ATC kod: N01AH, N01AH03

Substanser: sufentanil, sufentanilcitrat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid enstaka doser. Då kliniska data saknas vid upprepad tillförsel kan risken för ammande barn inte bedömas vid längre tids exponering. Vid upprepade doser rekommenderas därför, att barnet observeras för opioidbiverkningar såsom sedering, obstipation och andningsdepression.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. I den ena av två äldre studier (1,2) var halten sufentanil icke detekterbart i råmjölken hos nio ammande kvinnor (1), medan man i den andra studien fann mätbara halter av sufentanil i bröstmjölk (2). Det har dock inte rapporterats några negativa effekter hos 29 ammade barn (2). På grund av studiernas oklara upplägg är det inte möjligt att ange i vilken grad sufentanil passerar över i bröstmjölk.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Madej TH, Strunin L. Comparison of epidural fentanyl with sufentanil. Analgesia and side effects after a single bolus dose during elective caesarean section. Anaesthesia 1987;42(11):1156-61. PubMed
  2. Cuypers L, Wiebalck A, Vertommen JD, Van Aken H. Epidural sufentanil for postcesarean pain: breast milk levels and effects on the baby. Acta Anaesthesiol Belg 1995;46(2):104-105.

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.