Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sukralfat

Klassificering: 1

Preparat: Andapsin®, ANTEPSIN 20% sospensione orale, Sucralan, SUCRALFIN

ATC kod: A02BX02

Substanser: sukralfat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Sukralfats låga systemiska biotillgänglighet innebär att risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.