Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sulfametoxazol

Klassificering: 2

Preparat: Bactrim®, Bactrim® forte, Cotrim-ratiopharm, Eusaprim®, Eusaprim® forte, Trimesolphar

ATC kod: J01EE01

Substanser: kotrimoxazol, sulfametoxazol

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för påverkan på friska fullgångna barn troligen låg vid terapeutiska doser. Exponering av prematurer och sjuka barn, barn med hyperbilirubinemi eller glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist bör undvikas, på grund av risk för kärnikterus (2). Antibiotikabehandling av modern förefaller generellt ge en något ökad risk för diarré hos ammade barn (1).

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från 50 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 3,4% och barndosen beräknas till 6 mg/L (maternell dos 800mgx2), vilket kan jämföras med att terapeutisk dos för barn i samma storlek är 200 mg/dygn (3). Inga negativa effekter har rapporterats hos tio ammade barn (4). Amningssvårigheter har rapporterats hos två ammade barn (4).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Mathew JL. Effect of maternal antibiotics on breast feeding infants. Postgrad Med J. 2004; 80(942):196-200. PubMed
  2. Chung AM, Reed MD, Blumer JL. Antibiotics and breast-feeding: a critical review of the literature. Paediatr Drugs. 2002;4(12):817-37. Review. PubMed
  3. Miller RD, Salter AJ. The passage of trimethoprim/sulfamethoxazole into breast milk and its significance. In: Daikos CK, ed. Progress in Chemotherapy. Antibacterial chemotherapy. 1974;1:687-91.
  4. Ito S, Blajchman A, Stephenson M, Eliopoulos C, Koren G. Prospective follow-up of adverse reactions in breast-fed infants exposed to maternal medication. Am J Obstet Gynecol 1993; (168): 1393-1399. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.