Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sulfasalazin

Klassificering: 2

Preparat: Salazopyrin, Salazopyrin EN, Salazopyrin®, Salazopyrin® EN, Salazopyrina, Sulfasalazin medac, Sulfasalazine

ATC kod: A07EC01

Substanser: sulfasalazin

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara måttlig och barnet bör observeras med tanke på biverkningar, såsom blodig diarré och påverkan på blodbilden.

Bakgrund

Sulfasalazin spjälkas till metaboliterna sulfapyridin och mesalazin (1). Sulfapyridin tros stå för många av biverkningarna (8). Efter administrering av sulfasalazin kan den relativa barndosen, av modersubstansen sulfasalazin (n=27) , metaboliten sulfapyridin (n=21) och metaboliten mesalazin (n=3) beräknas till <2 % , <17 % respektive <1 % (2-6). Sulfasalazinkoncentrationer upp till 1720 ng/ml har uppmätts hos ett ammat barn (6). Sulfapyridinkoncentrationer upp till 5300 ng/mL har uppmätts hos två barn (6, 7). Inga negativa effekter har rapporterats hos nio ammade barn (4, 6). Blodig diarré har rapporterats hos ett ammat barn (7).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Sulfasalazin medac (sulfasalazin). Produktresumé. Läkemedelsverket. [updated 2018-08-20, cited 2019-04-23].
  2. Khan AK, Truelove SC. Placental and mammary transfer of sulphasalazine. Br Med J. 1979;2(6204):1553. PubMed
  3. Jarnerot G, Into-Malberg MB. Sulphasalazine treatment during breast feeding. Scand J Gastroenterol. 1979;14:869-71. PubMed
  4. Berlin CM, Yaffe SJ. Disposition of salicylazosulfapyridine (Azulfidine) and metabolites in human breast milk. Dev Pharmacol Ther. 1980;1(1):31-9. PubMed
  5. Ambrosius Christensen L, Rasmussen SN, Hansen SH, Bondesen S, Hvidberg EF. Salazosulfapyridine and metabolites in fetal and maternal body fluids with special reference to 5-aminosalicylic acid. Acta Obstet Gynecol Scand. 1987;66(5):433-5. PubMed
  6. Esbjörner E, Järnerot G, Wranne L. Sulphasalazine and sulphapyridine serum levels in children to mothers treated with sulphasalazine during pregnancy and lactation. Acta Paediatr Scand. 1987;76(1):137-42. PubMed
  7. Branski D, Kerem E, Gross-Kieselstein E, Hurvitz H, Litt R, Abrahamov A. Bloody diarrhea--a possible complication of sulfasalazine transferred through human breast milk. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 1986;5(2):316-7. PubMed
  8. Aronson JK (editor). Meyler´s Side effects of drugs. 16th ed. Elsevier Science; 2016.

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.