Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sulindak

Klassificering: 3

Preparat: Sulindac, Sulindac Mylan

ATC kod: M01AB02

Substanser: sulindak

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Den långa halveringstiden för sulindak och dess aktiva metabolit innebär en teoretisk risk för ackumulering hos barnet.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter