Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sumatriptan

Klassificering: 1

Preparat: Imigran, Imigran®, Imigran® Novum, Imigrane, Oriptan®, Sumatriptan ABECE, Sumatriptan Accord, Sumatriptan Actavis, Sumatriptan Amneal, Sumatriptan Apofri, Sumatriptan Arrow, Sumatriptan Aurobindo, Sumatriptan Bluefish, Sumatriptan BMM Pharma, Sumatriptan Bristol, Sumatriptan Copyfarm, Sumatriptan EQL Pharma, Sumatriptan Mylan, Sumatriptan ratiopharm, Sumatriptan Sandoz, Sumatriptan STADA, Sumatriptan SUN, Sumatriptan Teva, Zumo

ATC kod: N02CC01

Substanser: sumatriptan, sumatriptansuccinat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid en enstaka dos. Om man vill minimera risken för att barnet exponeras kan amningsuppehåll göras i 4 timmar efter intagen dos.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från tolv kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till max 3,5 % (1,2). Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Wojnar-Horton RE, Hackett LP, Yapp P, Dusci LJ, Paech M, Ilett KF. Distribution and excretion of sumatriptan in human milk. Br J Clin Pharmacol. 1996;41:217-21. PubMed
  2. Amundsen S, Nordeng H, Fuskevåg O-M, Nordmo E, Sager G, Spigset O, editors. Transfer of triptans into human breast milk and estimation of infant drug exposure through breastfeeding. The 30th ENTIS conference; 2019; Oslo.

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.