Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Svavel

Klassificering: 1

Preparat: Hydrokortison-svavel i Essex kräm APL, Sevorex®, Svavel i Essex kräm APL

ATC kod: D07XA01, D10AB02, D11AC08

Substanser: svavel, svavelhexafluorid

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.